Trà Shan Tuyết – Lục Trà (1 hộp 250g )

250.000

0364.239.161